loader image

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

HOÀN 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG NẾU:
1. Sản phẩm không đạt chuẩn chất lượng đã niêm yết
2. Pholce gửi sai mẫu sản phẩm tới khách hàng
3. Sản phẩm gặp lỗi nghiêm trọng

ĐƠN HÀNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỔI TRONG 14 NGÀY NẾU:
1. Sản phẩm không đúng với kích thước khách hàng
2. Sản phẩm gặp lỗi thẩm mỹ

QUY ĐỔI TỚI 100% GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NẾU:
1. Khách hàng có nhu cầu đổi cũ lấy mới trang sức. (Pholce Trade in)
2. (Hoàn 100% giá trị đơn hàng)