loader image

PRIVACY POLICY

Chúng tôi

Website chính thức: https://pholce.com.

Cookies

Nếu bạn để lại một nhận xét trên trang web của chúng tôi bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web trong cookie. Những điều này đảm bảo sự tiện lợi của bạn để bạn không cần phải điền vào chi tiết của bạn một lần nữa khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong 3 tháng.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các tùy chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài hai ngày, và cookie tùy chọn màn hình kéo dài một năm. Nếu bạn chọn “Hãy nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản chỉ ra ID bài đăng của bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nhúng nội dung từ website khác

Các bài viết trên trang này có thể bao gồm nội dung nhúng (e.g. videos, images, articles, etc.). Nội dung nhúng từ các trang web khác sử dụng theo cách tương tự như nếu khách truy cập đã truy cập trang web kia.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi của bên thứ ba bổ sung, và theo dõi sự tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác với nội thất nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Toàn bộ thông tin của khách hàng đều được mã hóa và lưu trữ trên máy chủ. Pholce sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kì bên thứ 3 nào với mục đích thương mại.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Nếu bạn để lại một bình luận, nhận xét thì nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Chúng tôi sẽ giữ lại nó trên website trừ khi bạn chủ động xóa chúng đi.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (except they cannot change their username). Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (except they cannot change their username). Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn đối với dữ liệu

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này, hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận được một tập tin xuất khẩu dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ phải giữ cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.